Sponsorbeleid


Sponsorbeleid

Ons besluit tot een eventuele sponsoring wordt genomen aan de hand van een aantal voor ons belangrijke criteria:

 • Het doel moet maatschappelijk van aard zijn en is gericht op sport, zorg of heeft een regiofunctie
 • Autobedrijf Franken B.V. heeft een neutrale houding t.o.v. religieuze en politieke boodschappen
 • Autobedrijf Franken B.V wil positief bijdragen aan milieu en duurzaamheid
 • De aanvrager heeft een bestaande (of toekomstige) relatie met Autobedrijf Franken B.V

In het sponsorverzoek moeten bovendien de volgende punten verwerkt zijn:

 • Naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging welke het verzoek indient
 • De activiteiten waarvoor de sponsoring nodig is
 • De reden van het sponsorverzoek
 • De relatie tot Autobedrijf Franken B.V
 • Eventuele mede sponsoren
 • Op welke wijze de sponsoring plaats vindt: financieel, middels het verlenen van diensten of het beschikbaar stellen van materiaal
 • Uitleg van een eventuele tegenprestatie

Sponsorverzoeken ontvangen wij graag schriftelijk. Elk verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld.

Een volledig ingevuld sponsorverzoek, dat voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, geeft geen zekerheid op het inwilligen ervan. De directie van Autobedrijf Franken B.V bepaalt of en op welke wijze een sponsorverzoek wordt ingewilligd.

U kunt uw sponsorverzoek opsturen naar:

Autobedrijf Franken B.V.
t.a.v. Ramona Strijkert
Galvaniweg 18
8071 SC Nunspeet